De sleutel tot maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Kies voor continuïteit in plaats van winstmaximalisatie!


Het studieboek "Bedrijfsbesturing" reikt u praktische handvaten aan voor het besturen en beheersen van een bedrijf, met de nadruk op een gezonde financiële en maatschappelijke positie.

Een
menselijke
eerlijke
samenwerking, kan op basis van
eenvoudige afspraken over
materialen en uren, met aan het
hoofd een
bevoegdheid hebbende en
verantwoordelijkheid nemende
stuurman/vrouw die met
eenvoudig budget van
stuurfactoren in goed
overleg
sturend, (desnoods) bijsturend kan
streven naar
continuïteit en
financieel voldoende kan
terugkoppelen naar het
bedrijf en
samenleving, in acht nemende de eventueel benodigde
investeringen, degelijke in
echte behoeften voorziene dus
nuttige producten of diensten aan de
samenleving leveren.